MY - RODIČE - OBEC - ŠKOLA

Spolek MROŠ podporuje spolupráci rodičů,
pedagogů a přátel ZŠ a MŠ Hovorčovice

Vyhledávání

Odběr novinek

Prezentace

Na jaře 2015 vznikla krátká prezentace pro poslední rodičovskou kavárnu na téma: "Jakou bychom si jako rodiče přáli pro své děti školu." Její obsah postupně vtělíme do celého webu, protože jednotlivé části budeme aktualizovat a naplňovat postupně.

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

 • Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky.
 • Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci.
 • Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám.

Převzato z webu www.rodicevitani.cz

 

Rádi bychom školu s dobrou pověstí mezi odbornou i laickou veřejností,

 • kde zápis do první třídy je společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti,
 • kde vyučují kvalifikovaní pedagogové, kteří na sobě dále pracují (zvyšují svou profesionalitu a zlepšují pedagogické kompetence),
 • kde znají moderní školní vzdělávací programy a metody a snaží se je podle možností aplikovat do vyučování,
 • kde perfektně funguje komunikace interní i externí a školní vzdělávací program i další školní dokumenty jsou snadno dostupné na webu školy.
   

Rádi bychom školu s příjemným a funkčním interiérem,

 • s dobře vybavenými a útulnými učebnami, která efektivně využívá vlastní prostory pro vyučování i veřejnost,
 • školu, která funguje také jako místo setkání i odpočinku, jejíž okolí je udržované a v přírodním stylu.

 

Rádi bychom školu podporující zdravé stravování,

 • kde mají rodiče možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí např. skladbu jídelníčku v jídelně, sortiment ve školním bufetu, (ne)přítomnost automatu na sladkosti apod.

 

Rádi bychom školu, kde spolupráce s rodiči funguje oboustranně,

 • rodiče mohou bez problémů vstoupit do prostor školy, včetně odpoledních hodin,
 • kromě společných třídních schůzek fungují i konzultace ve trojici učitel, dítě, rodič.
 • školu, kde mají rodiče i zájemci o školu možnost po domluvě navštívit vyučování
 • školu, kterou podporuje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou
 • školu, která nabízí rodičům pestrou formu vzájemné komunikace od osobních setkání počínaje (kavárny, dny otevřených dveří) až po aktualizovanou a přehlednou online komunikace na internetu konče.

 

Rádi bychom školu, která nabízí nebo zprostředkovává služby a aktivity

 • v oblasti a prevence sociálně patologických jevů pro celou rodinu
 • žákům nabízí pestrý výběr odpoledních aktivit a také aktivní podíl na správě školy
 • školu otevřenou nejen komunitě, ale i spolupráci s jinými organizacemi v České republice i v zahraniční.