MY - RODIČE - OBEC - ŠKOLA

Spolek MROŠ podporuje spolupráci rodičů,
pedagogů a přátel ZŠ a MŠ Hovorčovice

Vyhledávání

Odběr novinek

Základní informace o MROŠ, z.s.

MROŠ, z.s. navazuje na činnost OS Hovorčovice a bude ve své činnosti pokračovat jako dobrovolný, nevládní, neziskový svazek občanů a podporovat zejména komunitní vzdělávání, což je proces, který zapojuje lidi bez rozdílu věku do života komunity tak, že uspokojuje jejich vzdělávací, sociální, kulturní nebo rekreační potřeby.

 

Od 14. června 2022 zvolila Členská schůze tříčlennou Radu spolku ve složení:

  • Jana Šťastná - předsedkyně spolku
  • Lucie Šťepánková - Černičková - členka Rady
  • Martina Juřenová - členka Rady

 

Sídlo spolku: Revoluční 903, 250 64 Hovorčovice
Identifikační číslo: 27031551

Bankovní spojení: 2300864897 / 2010 (určeno pouze k hrazení identifikovatelných plateb - nejedná se o veřejnou sbírku)

Stanovy spolku k dispozici zde.

 

Hlavní činnosti spolku jsou a budou:

  • podpora a spolupráce se Základní školou a mateřskou školou Hovorčovice a dalšími organizacemi či osobnostmi, které s ní spolupracují,
  • podpora a organizování volnočasových aktivit, kulturních a sportovních akcí, komunitních a vzdělávacích programů,
  • ochrana životního prostředí a krajiny, kultivace prostředí v obci a jejím okolí, podpora a spoluúčast na rozšiřování míst a možností volnočasového a spolkového vyžití v obci,
  • poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti školství, výchovy a ochrany dětí a mládeže, vzdělávání, kultury, sociální péče, ekologie, tělovýchovy a sportu,
  • spolupráce a součinnost při společných obecně prospěšných projektech s ostatními spolky, akčními skupinami, dalšími neziskovými organizacemi a s Obcí Hovorčovice.